Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Rijkswegen

Verkeersmanagement Rijkswegen

 • Het landelijk Verkeerscentrum Nederland (VCNL) verzorgt het landelijk operationeel verkeersmanagement en heeft daarbij de volgende (regio-overstijgende) taken
  • actuele verkeersinformatie; distributie van deze informatie naar bijvoorbeeld ANWB en verkeersinformatiedienst (VID)
  • cross border management; partner in CENTRICO
  • (betrokken bij organisatie) incidentmanagement Nationaal Data Warehouse (NDW)
  • gedragsbeïnvloeding
 • De regionale verkeerscentrales Noord-Oost-Nederland (VCNON) van RWS Oost-Nederland en Zuid-Nederland (VCZN) van RWS Noord-Brabant voeren het verkeersmanagement in de grensprovincies Gelderland/Overijssel en Limburg.
  taken:
  • ontwikkelen en inzetten van regelscenario’s voor spitsdrukte, evenementen en calamiteiten
  • beheer van verkeersmanagementsystemen
  • adviseren over gebruik, bediening en beheer van DVM-systemen
 • De wegendistricten Arnhem-Nijmegen, Twente-Achterhoek van RWS Oost-Nederland en de wegendistricten St. Joost en Venlo van RWS Limburg verrichten binnen hun verzorgingsgebied operationele taken zoals weginspectie en incidentmanagement, deels vanuit de verschillende steunpunten. Tevens dragen zij zorg voor de wegsystemen en de weginformatie (bv signaleringslocaties, tellussen)
 • RWS Oost-Nederland, afdeling verkeermanagement (afdeling WVV) en RWS Limburg, afdeling WRH, adviseren binnen landelijk en regionaal vastgestelde kaders over tactisch en strategisch verkeersmanagement voor de rijkswegen in Gelderland/Overijssel en Limburg

Statistische Verkeersgegevens en Verkeersprognoses Rijkswegen

RWS Oost-Nederland, afdeling WVP (afdeling planvorming en advies) en RWS Limburg, afdeling WPA verzamelen en beheren informatie over het gebruik van het rijkswegennet (statistische informatie en modelprognoses) in Gelderland/Overijssel en Limburg en adviseren over gebruik van deze informatie