Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Overijssel

verkeersmanagement Provinz Overijssel

Het team ontwikkeling van de eenheid wegen en Kanalen houdt zich bezig met beleidsontwikkeling voor duurzaam ontwikkeling en beheer van de provinciale infrastructuur (Asset management) en met de beleidsontwikkeling ten aanzien van benutting (Verkeersmanagement).

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Binnen de provincie Overijssel wordt meegewerkt aan het Rijksprogramma Beter Benutten. In Overijssel zijn er drie Beter Benutten regio’s: Zwolle-Kampen, Stedendriehoek (Deventer-Apeldoorn-Zutphen) en Twente. Onderdeel daarvan zijn landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), fietsstimulering, optimalisatie keten fietsopenbaar vervoer, werkgeversaanpak (Twente Mobiel, Koplopersaanpak Zwolle-Kampen-Netwerkstad en Slim Reizen Stedendriehoek) en logistiek.