ContactAtlas

ZOEKEN

Limburg

Verkeersmanagement Provincie Limburg

Het cluster Mobiliteit houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid van de Provincie Limburg. Er loopt een actualisatie van het mobiliteitsbeleid naar het zogenaamde “Mobiliteitsplan”. Dit komt in de plaats van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Programma (PVVP).

Insteek van dit beleid is onder meer dat meer vanuit gebiedsopgaven naar de totale mobiliteit wordt gekeken en minder vanuit de verschillende vervoerswijzen en verbindingen. Daarnaast is de intentie voor de verschillende mobiliteitsopgaven de samenwerking met andere organisaties te intensiveren en participatie te bevorderen, met een meer bewuste rolverdeling in de opgave. Ook zullen hierbij meer gericht keuzes en prioriteringen worden gemaakt op basis van effectiviteit en efficiëncy. De monitoring vervult hierin een belangrijke rol.

Een van de speerpunten is "anders benutten", waaronder ook verkeers- en mobiliteitsmanagement valt.

Bij het verkeersmanagement is de aandacht vooral gericht op incidentmanagement (het snel weer beschikbaar krijgen van de weg na een incident), afstemming van wegwerkzaamheden (samenwerking tussen alle wegbeheerders) en het ontwerpen van regelscenario’s voor belangrijke wegcorridors.

Bij mobiliteitsmanagement is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van programma’s ter ondersteuning van grote infrastructurele werken zoals de aanleg van de tunnel in de A2 in Maastricht, of de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, om daarmee automobilisten te verleiden met andere vervoermiddelen dan de auto te reizen. Daarnaast wordt beïnvloeden in toenemende mate ingezet om (potentiële) doorstromingsknelpunten op de weg op te lossen of te verminderen.