ContactAtlas

ZOEKEN

Rijkswegen

Planvoorbereiding Rijkswegen

  • RWS bereidt de besluitvorming van aanpassing aan het hoofdnet in Nederland voor, in opdracht van het 2010 Ministerie Infrastructuur en Milieu. Dit ministerie maakt beleid op het gebied van personen- en goederenvervoer, is aanspreekpunt voor meerjarenplanning (rijks)infrastructuur en transport (MIRT) en is voor Rijkswaterstaat opdrachtgever voor Planstudies rijkswegen
  • RWS Oost-Nederland, afdeling WVP (afdeling planvorming en advies) en RWS Limburg, afdeling WPA bereiden besluitvorming aanpassing/uitbreiding rijkswegennet in de 3 grensprovincies Gelderland/Overijssel en Limburg voor, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Genoemde afdelingen voeren planstudies uit conform de tracewetprocedure en zijn eerste aanspreekpunt voor de planning van deze projecten
  • Het samenwerkingsverband VIA15 (provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en RWS Oost-Nederland), planstudie A12-A15 bereidt besluitvorming voor van de doortrekking A15 van knooppunt Ressen naar de A12 bij Zevenaar (voert planstudie uit conform de tracewet-procedure en binnen landelijke kaders; is eerste aanspreekpunt voor de planning van dit project)