Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Overijssel

Planningen Provincie Overijssel

De Eenheid wegen en Kanalen (WK) is als opdrachtnemer van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RB) verantwoordelijk voor de uitvoering van verkenningen, planstudies en realisatie van nieuwbouwprojecten van provinciale wegen en vaarwegen. Dit doet de eenheid op basis van de investeringsprogramma’s Kracht van Overijssel en de Dynamische Beleidsagenda. Het resultaat van een verkenning bepaalt of er een planstudie wordt uitgevoerd. Op basis van de planstudie wordt besloten of tot realisatie wordt overgegaan.

Samenwerking met stakeholders, overige belanghebbenden en afstemming met beheer- en onderhoudsprogramma’s vindt plaats om tot een optimaal resultaat te komen.

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzaam mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.