Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Limburg

Planningen Provincie Limburg

Een project is doorgaans in te delen in de volgende fasen:

Elke projectfase eindigt met een “go / no go” besluitvorming.

Afhankelijk van de aard en belang van het project kan de rol van de Provincie variëren van participant tot iniatiefnemer / opdrachtgever.

Het cluster mobiliteit is verantwoordelijk voor de initiatief- en haalbaarheidfase voor de provinciale mobiliteitsprojecten (waaronder infrastructuur). In de planvormingsfase vindt een overdracht plaats naar het cluster wegaanleg. Dit vindt geleidelijk plaats waarbij beide clusters gezamenlijk optrekken. Vervolgens vindt de uitvoering en beheer plaats vanuit het cluster wegaanleg respectievelijk wegbeheer. Het planbureau van het cluster wegaanleg zorgt voor coördinatie en planning van de verschillende projecten (trajectmanagement).

Voor grotere ontwikkelopgaven stelt de Provincie, onder leiding van het cluster ontwikkeling, een op de opgave toegesneden projectteam samen. Dit projectteam bestaat naast projectleiding vanuit ontwikkeling uit specialisten vanuit diverse betrokken (beleid)clusters.

Momenteel spelen onder meer de volgende mobiliteitsopgaven:

  • Eurekarail: Verbeteringen van grensoverschrijdende railverbindingen tussen Zuid-Nederland, België en Duitsland. Naast infrastructuur gaat het om verbeteringen in de ticketing. Dit bevindt zich in de haalbaarheidsfase. Het cluster ontwikkeling coördineert deze opgave (meer info: www.eurekarail.net).
  • Aanleg Buitenring Parkstad Limburg: ringweg rond Parkstad Limburg vanaf de A76, aansluiting Nuth/Schinnen, noordelijk rond Parkstad Limburg, tot de aansluiting rotonde Avantis op de N281 (meer info: www.buitenring.nl ). Het project is momenteel in uitvoering.
  • Aanpassingen N280-west: Het deel ten oosten van het Lateraalkanaal bij  Roermond bevindt zich in het begin van de uitvoeringsfase. Hier wordt het lokale en doorgaande verkeer gescheiden op verschillende rijbanen. Het deel ten westen van het Lateraalkanaal bevindt zich in de planvormingsfase. Hier worden enkele kruispunten aangepast (capaciteit uitbreiding) en wordt een randweg rondom Baexem gerealiseerd.
  • Uitvoeringsprogramma fiets: Verbeteringen van de fietsverbindingen in en met Limburg. Hiertoe is de ambitie enkele fietssnelwegen te realiseren. De verschillende trajecten bevinden zich in uiteenlopende fasen.