ContactAtlas

ZOEKEN

Gelderland

Planningen Provincie Gelderland

 • Verbeteren van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden, bedrijventerreinen en voorzieningen;
 • Oplossen van infrastructurele knelpunten op het provinciale wegennet
 • Infrastructurele maatregelen ter verbetering verkeersveiligheid
 • Stimuleren fietsgebruik

Planvoorbereiding Provincie Gelderland

 • Projectmanagement van wegenbouwprojecten
 • Het uitvoeren van verkeerskundige verkenningen
 • Verkeerskundige advisering
 • Het maken en/of uitbesteden van integrale ontwerpen van infrastructuur
 • De interactieve planvorming van infrastructuur
 • Bodembeheer
 • Het voorbereiden, begeleiden en toetsen van Milieu Effectrapportages (MER)

Realisatie Provincie Gelderland

 • Technisch ontwerp en onderhoud van provinciale wegen inclusief bijbehorende civiele kunstwerken, installaties, groenvoorziening en waterlopen;
 • Bestekken/contracten (laten) maken voor ontwerp, realisatie en onderhoud van provinciale wegen inclusief bijbehorende civiele kunstwerken, installaties, groenvoorziening en waterlopen;
 • Bestekken/contracten (laten) maken van wegbouwkundige en bodemsaneringsprojecten
 • Advisering en ondersteuning over wegbouwkundige constructies, geo-technisch advies en civiel-technische producten (bijvoorbeeld asfalt), zowel intern binnen de afdeling als naar de afdeling Beheer en Onderhoud Werken (BOW).
 • Organiseren, voorbereiden en communiceren van tijdelijke verkeersmaatregelen voor uitvoering van projecten
 • Organisatie en coördinatie van alle uitvoeringszaken bij wegenbouw en bodemsaneringsprojecten
 • Directievoering/projectbegeleiding van de uit te voeren bestekken/contracten