Deutsche FahneNederlands flag
ContactAtlas

ZOEKEN

Limburg

Onderhoud Provincie Limburg

De Provincie Limburg voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 440 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer.

Het cluster wegaanleg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de:

 • infrastructurele (ver)nieuwbouw;
 • (re)constructieve werken;
 • civiel- en cultuurtechnische onderhoudsprojecten;
 • coördinatie projecten derden (Rijk, gemeenten) op provinciale wegen.

Het cluster wegbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van:

 • de dagelijkse wegcontroles;
 • de periodieke gerichte, technische inspecties;
 • het toezicht houden op voorgeschreven verkeersmaatregelen en andere voorwaarden bij verleende vergunningen en bij projecten;
 • organisatie en uitvoering van de gladheidbestrijding;
 • optreden bij calamiteiten op provinciale wegen;
 • incidentmanagement;
 • beheer van de verschillende assets op en langs de provinciale wegen.

onderhoud Provincie Limburg