ContactAtlas

ZOEKEN

Gelderland

Onderhoud pronvicie gelderland

Bevorderen van een veilige, vlotte en betrouwbare afwikkeling van het verkeer op het provinciale wegennet.

Beheer en onderhoud wordt er verricht aan de verharding en wegmarkering van rijwegen en fietspaden, carpoolplaatsen en bustransferia, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, verkeersborden, bermbeveiliging, abri’s, bewegwijzering, groenvoorziening (bomen bermen en sloten), faunavoorzieningen, kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en kunst langs wegen).

Gladheidbestrijding

Storings- en calamiteitendienst