ContactAtlas

ZOEKEN

Mobiliteitsinformatie

Inventarisatie beschikbare gegevens en services

De oude werkgroep provcessen & inhoud heeft eind 2009 een inventarisatie van digitaal beschikbaare informatie en webservices doorgevoerd (Web Map Services WMS en Web Feature Services WFS) om daarmee de basis te leggen voor de toekomstige uitwisseling van digitale verkeers- en mobiliteitsinformatie.

Gebaseerd op dit inventarisatie zijn een aantal aanbevelingen uitgewerkt en in een synopsis samengevoerd. Deze synopsis en de invenatarisatielijst zijn rechts als download beschikbaar.

De nieuwe werkgroep informatie is op dit moment met de actualisering van de inventarisatie bezig. Deze zal toekomstig ieder jaar aan de partners van de NL-NRW samenwerking aangeboden worden.