ContactAtlas

ZOEKEN

Straßen.NRW

Verantwoordelijkheden Landesbetrieb Straßenbau NRW

Het Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein Westfalen (Straßen.NRW) maakt deel uit van de landelijke overheid.

Hoe Straßen.NRW werkt
Straßen.NRW is opgebouwt als moderne dienstverlener en werkt

 • klantgericht
 • doelgericht
 • economisch
 • kwaliteitsgericht

Straßen.NRW is marktgeörienteerd: Bij de management filosifie van het grootste overheidsbedrijf (Landesbetrieb) in
Nordrhein-Westfalen hoort een resultaatgericht stuuring door midellen van budgetering op basis van een kostprijsboekhouding en een balans.
Daarmee staat Straßen.NRW voorop in heel Duitsland.

Straßen.NRW is ontstaan door het samenvoeren van de wegbeheerorganisaties welke tot het jaar 2000 ondereel uitmaakten van de Landschaftsverbänden Rheinland en Westfalen-Lippe.

cijfers, data, feiten
Straßen.NRW beheerd het grootste deel vgrootste deel van de wegen en wegeninfrastructuur (Autobahnen, Bundes- en Landesstraßen) in Nordrhein-Westfalen
met totaal ongeveer 20.000km lengte (per stand 01.01.2018):

 • rond 2.220 kilometer Autobahnen (snelwegen)
 • rond 4.450 kilometer Bundesstraßen (rijskwegen)
 • rond 13.100 kilometer Landesstraßen (provinciale wegen)
 • rond 14.000 kunstwerken (bruggen, tunnel, verkeersborden)

Bovendien verzorgt de dienst rond 1.000km Kreisstraßen (gemeentelijke wegen). Voor alle niet door Straßen.NRW verzorgte wegen zijn de Kreisen en gemeenten veraantwordelijk.
Ter bescherming van de aanwoners zijn rond 1.000 kilometer geluidsschermen (Lärmschutzwände) met een totaal oppervakte van 3,4 mlj. m2 langs de wegen opgericht.

Medewerkers bij Straßen.NRW
Bij Straßen.NRW werken rond 5.666 medewerkers aan ong. 100 vestigigsplaatsen in Nordrhein-Westfalen, waarvan:

 • rond 48% in de technische dienst
 • rond 34% in de wegenonderhoudsdienst
 • rond 18% in de administratieve dienst en
 • 252 Auszubildende (stagaires) en Referendare (trainees)

Organisatie Straßen.NRW

Straßen.NRW omvat:

 • de centrale (Betriebssitz) in Gelsenkirchen,
 • 4 regionaaldirecties (Regionalleitungen) met 10 vestigingen, waarvan
  • waarvan 8 regionale diensten met de focus op wegen,
  • 2 regionale diensten met de focus op Autobahnen/snelwegen,
 • 80 wegendistricten/steunpunten (Straßen- und Autobahnmeistereien):
  • 51 wegendistricten/steunpunten verantwoordelijk voor wegen (Straßenmeistereien)
  • 29 wegendistricten/steunpunten verantwoordelijk voor snelwegen (Autobahnmeistereien)
 • 1 verkeerscentrale

nadere informatie zijn te vinden op de website