ContactAtlas

ZOEKEN

Met één vervoersbewijs grensoverschrijdend reizen door en naar Europese regio’s

4e Grenslandconferentie in de historische “Krönungssaal” in het stadhuis van Aken

De provincie Limburg gaat grensoverschrijdend openbaar vervoer stimuleren door het reizen op één vervoersbewijs in de grensregio’s van de verschillende landen, mogelijk te maken. Daarvoor pleitte gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels op de 4de Grenslandconferentie in de historische “Krönungssaal” in het stadhuis van Aken.

Met het vergemakkelijken van het grensoverschrijdende openbaar vervoer wordt het voor reizigers aantrekkelijker om voor buitenlandse reizen de duurzame trein te kiezen in plaats van de auto. Nu nog kunnen dagelijks duizenden reizigers niet op één toegangsbewijs voorbij de grensstreek in Duitsland en België reizen, wat zorgt voor vertraging en hinderlijke onderbreking van de internationale reis.

Van Gaans-Gijbels sprak op de Grenslandconferentie uit dat Nederlandse en Duitse overheden meer kunnen en meer moeten samenwerken om dit mogelijk te maken. Cruciaal is de verbetering van de spoorinfrastructuur tussen Nederland, Duitsland en België.

Daarnaast gaf hij aan dat er meer voortgang moet worden geboekt als het gaat over het aansluiten van dienstregelingen, het verlenen van vervoersvergunningen, het inzetten op internationale vervoersapp’s of het gebruiken van andere vervoersvormen op één kaart, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een deel van de reis met een deelfietsen te volbrengen.

Verduurzamen door treinreizen

Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels:“Het moet voor inwoners in de grensregio veel makkelijker worden gemaakt om in één app een reis te plannen en één ticket te kopen dat ook over de grens geldig is. Als we het reizen over de grens makkelijker maken, zorgt dat ervoor dat minder mensen de auto nemen en voor het schone alternatief kiezen.”

Europese samenwerking zichtbaar

De Grenslandconferentie is een jaarlijks overlegevenement tussen Nederlandse grensprovincies en Duitse grensregio’s. Daarin worden thema’s besproken, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld over grensoverschrijdende thema’s zoals arbeid, mobiliteit, criminaliteit & ondermijning.

Van Gaans-Gijbels: “De grenslandconferentie is een concrete vorm van Europese samenwerking. Er worden namelijk zaken besproken en oplossingen gezocht waar de bewoners aan de beide kanten van de grensstreek direct voordeel bij hebben. De burgers uit beide kanten van de grensprovincies, waaronder Limburg, worden daarmee een voorbeeld voor de rest van Europa."

De volgende Grenslandconferentie vindt in 2023 plaats in Nederland. De gaststad zal dan de Gelderse stad Nijmegen zijn.

bron: https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2022/maart/vervoersbewijs-grensoverschrijdend/